• Image of Punt anglès 1*1 Cru o Peu de tint / Punto inglés 1*1 Crudo o para tintar

El també anomenat punt anglès, és una mica més elàstic que el punt llis.
La seva construcció en canalé 1/1 el converteix en una tela a 2 cares. És a dir sense dret ni revés. Molt adequat per a bodies nadó, i per combinar amb el punt llis.

Teixit en circular, l'obrim en el procés d'estabilització del teixit i el servim a 150 cms. d'ample i té un pes de 145 grs/m2.

El peu de tint, és un procés de blanqueig de les fibres per obtenir un to de blanc "base", des d'on partir en cada tintura posterior. També, al final d'aquest procés, deixem les fibres més obertes per tal que tinguin més poder d'absorció.

Per arribar a tu, hem fet la nostra feina totes aquestes persones:

Agricultors de Les Marismas de Lebrija, Sevilla.
Filadors: Vica Tèxtil, Ripoll
Teixidors: Tèxtil Àries, Mataró
Acabadors: Hidrocolor, Llinars del Vallès

---------------------------------------------

El también llamado punto inglés, es algo más elástico que el punto liso.
Su construcción en canalé 1/1 lo convierte en una tela a 2 caras. Es decir sin derecho ni envés. Muy adequado para bodies de bebé, y para combinar con el punto liso.

Tejido en circular, lo abrimos en el proceso de estabilización del tejido y lo servimos a 150 cms. de ancho y tiene un peso de 145 grs/m2.

El pié de tinte, es un proceso de blanqueo de las fibras para obtener un tono de blanco "base", desde donde partir en cada tintura posterior. También, al final de este proceso, dejamos las fibras más abiertas con el fin que tengan mayor poder de absorción.

Para llegar a ti, hemos hecho nuestro trabajo todas estas personas:

Agricultores de Las Marismas de Lebrija, Sevilla.
Hiladores: Vica Textil, Ripoll
Tejedores: Textil Aries, Mataró
Acabadores: Hidrocolor, Llinars del Vallés